Ce este TITULARIZAREA?

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată sau determinată.

Pentru a se titulariza, adică pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, adică pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Anul acesta proba scrisă a examenului de Titularizare 2022 are loc pe 13 iulie, potrivit calendarului oficial. Probele practice și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluționarea contestațiilor au avut loc până pe 30 iunie.

Despre desfășurarea probei scrise

Potrivit metodologiei concursului, proba scrisă începe la ora 9:00.

„Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă.”

După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave.Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru, după cum se arată în metodologie. În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.

„Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. (…) Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.”, conform metodologiei.

Toți cei care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le folosesc, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă. Candidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2022-2023.

Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”.

Comunicarea rezultatelor iniţiale va fi în data de 19 iulie 2022, urmând apoi soluționarea contestațiilor și rezultatele finale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *