Informaţii generale

Școala Panda si-a deschis porțile în anul 2009 cu nivelul preșcolar,  clădind de-a lungul vremii o comunitate PANDA, relații strânse de comunicare atât în rândul părinților cât și în rândul cadrelor didactice. Din 2018 suntem prezenți în sistemul educațional cu învățământul primar, iar azi, avem peste 14 ani de experiență în ceea ce numim sistem educațional românesc și ne dorim să creștem performanța odată cu copiii dumneavoastră ducând-o mai departe la nivel gimnazial.

       Misiunea noastră?

                  Da, încurajăm perseverența, altruismul și autodisciplina pentru integrare și rezistența emoțională, într-o societate dinamică, bineînțeles în strânsă colaborare: părinți, elevi, cadre didactice.

     Viziunea noastră?

               Tindem spre dezvoltarea unor servicii educaționale de înaltă calitate, prin învățare stimulativă și creativă benefice dezvoltării optime a resurselor  interioare ale fiecărui elev. Astfel, la Panda creștem copii și clădim principii de viață, prin responsabilizare și atitudine proactivă.

,,Este esențial ca actul de educație să genereze contribuție socială și să creeze valoare umană, nu doar competențe.”

 

ŞCOALA ,,PANDA”

 • Curriculum Naţional;
 • Ciclul preșcolar acreditat;
 • Ciclu primar autorizat;
 • Ciclul gimnazial autorizat;
 • Numărul maxim de elevi din fiecare clasă este 20, făcând posibilă desfăşurarea activităţilor într-un mediu familial şi sigur cu atenţie deosebită nevoilor fiecărui elev;
 • Engleză intensiv (5 ore pe săptămână);
 • Cadrele didactice calificate,  empatice care caută mereu resurse ce pot sprijini activitatea de la clasă și dezvoltarea armonioasă a  elevului;
 • Comunicarea cu părintele este promptă, informări săptămânale sau ori de câte ori este nevoie, cu privire la progresul elevului;
 • Sistem de motivare pozitivă a elevilor;
 • Ore de consolidare a materiei;
 • Pregătire pentru concursuri școlare, olimpiade etc;
 • Activităţi extraşcolare: excursii, vizite la diverse obiective turistice de însemnătate istorică sau geografică, tabere etc.;
 • After-school (1500-1700) – În cadrul acestui program elevii claselor pregătitoare și cls. I desfășoară activități recreative, jocuri de grup sau activități plastice. Elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a au posibilitatea să își realizeze temele de casă sub îndrumarea unui profesor .          
 • Cursuri opționale (1500-1700) care se pliază pe înclinațiile și aptitudinile elevilor: pian, educație financiară, public speaking, breaking dance, arte, yoga, limba engleză, limba franceză, limba germană, șah și baschet
 • Servirea mesei la școală (în regim de catering);
 • Servicii medicale;
 • Servicii de consiliere psihologică  și orientare profesională, oferite de consilierul nostru școlar cu experiență în acest domeniu;

Pentru anul școlar 2023-2024, conform planului de școlarizare aprobat de Consiliul de    Administrație al școlii, ne propunem două clase pregătitoare a câte 15 locuri (o clasă în sediul de pe str. Fagului nr. 79-81A și o clasă în sediul de pe str. Frunzișului nr. 29).

OFERTA CURRICULARĂ:

Școala PANDA din Cluj-Napoca, urmărește ca în fiecare an școlar să eficientizeze procesul de predare-învățare-evaluare pe baza programei din Curriculumul Național. Cadrele didactice utilizează metode moderne și mijloace didactice care oferă  ritmicitate și dinamică constantă activității didactice.

 • Programele CDȘ (opționalelor) sunt elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor și a părinților acestora;
  • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, olimpiade și concursuri școlare;
  • Desfășurarea unor activități extrașcolare variate și de interes general și educative pentru elevi;

Oferta școlii noastre este diversificată pentru a asigura atingerea standardelor de învățare într-un climat de siguranță fizică și psihică prin promovarea valorilor morale.

               Pentru anul școlar 2023-2024 ne propunem următoarea ofertă CDȘ:

               Limba engleză (la nivel de Cambridge)

               Limba germană

               TIC din clasa I

         PROGRAM ZILNIC:

PRIMAR08:10 – 13:10 Cursuri
13:10 – 14:00 Pauză de prânz
14:00– 14:50 Cursuri
15:00 – 17:00 After-school / Cursuri opționale (cluburi)

          TAXĂ ȘCOLARIZARE:

–        3900 euro/ an școlar, cu posibilitatea de a achita:

–        integral cu o reducere de 5% până la sfârșitul lunii septembrie sau

–        semestrial în 2 rate   

–        în 10 rate egale

 

  DOTĂRI

Școala PANDA oferă spații generoase, luminoase pentru desfășurare a orelor de curs, dotate cu materiale didactice și aparaturi specifice desfășurării diverselor activități școlare:

 • Cabinet medical, cabinet de consiliere școlară, bibliotecă/sală de lectură;
 • Săli de clasă dotate cu table inteligente/sistem Mimio;

Clasele sunt prevăzute cu mobilier modular, ergonomic și vesel colorat, adecvat vârstei elevilor. Școala dispune și de curte, iar cadrele didactice încurajează ieșitul afară și socializarea dintre elevi în aceste recreații.

ECHIPA

Elevii au parte de o echipă de cadre didactice calificate, empatice, creative și cu un angajament crescut față de propria dezvoltare profesională.

COMUNICAREA CU PĂRINŢII

Comunicarea cu părinții este foarte importantă. Punem accentul pe o strânsă colaborare, în favoarea copilului, pe baza parteneriatului familie-elev-cadru didactic . Întotdeauna învățătorul are un sprijin în consilierul școlar, acesta având rol de facilatator în comunicarea cu elevul și/sau cu părinții. Comunicarea se face printr-o diversitate de metode:

 • Comunicarea telefonică, email, întâlniri individuale;
  • Şedinţele cu părinţii –se organizează periodic;
  • Site-ul şcolii – noutăţi, ştiri, evenimente, informaţii;
  • Secretariatul şcolii – poate oferi informaţii între orele 08:00 – 16:00;
  • Întâlniri cu consilierul școlar;
  • Email-uri de informare.

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE/ EXTRACURRICULARE/OPȚIONALE

Desfășurarea unor activități extracurriculare bine alese este benefică pentru orice elev și pentru familie în general. Prin activitățile extracurriculare alese de cadrele didactice, elevii noștri învață munca în echipă, autodisciplina și abilitățile sociale, precum și cum să respecte autoritatea, să se distreze, să își facă prieteni și să devină lideri. Astfel, periodic, în funcție de nevoile depistate în rândul copiilor se vor desfășura activități extracurriculare care răspund fidel acestor nevoi educaționale.

În același timp identificarea de noi interese și înclinații este importantă pentru dezvoltarea viitoare a elevilor noștri, permițându-le acestora să să găsească domenii de care sunt pasionați. Pe lângă cunoștințele/ abilitățile și competențele pe care la obțin în mod normal prin participarea la cursuri în timpul programului normal al școlii elevii pot opta să urmeze unul sau mai multe cursuri opționale/cluburi. Succesul în urma implicării în activități care îi pasionează ajută la crearea respectului de sine și a încrederii elevului.

SĂNĂTATE

 Asistenta medicală efectuează triajul periodic la clase și monitorizează procesul de dezvoltare fizică a acestora; acordă asistență medicală în caz de urgențe.

MENIUL/SERVICIUL DE CATERING

Meniul este alcătuit săptămânal în colaborare cu medicul nutriționist, astfel încât elevii să consume zilnic cantitatea necesară de vitamine și proteine luând în considerare nivelul de dezvoltare al acestora și efortul depus.

Prânzul este format din 2 feluri de mâncare: supă/ciorbă și felul doi- o mâncare sănătoasă şi consistentă, care îi ajută pe elevi să dea un randament maxim. Se poate opta pentru gustarea de după-amiază.

SECURITATE:

 • profesor de serviciu atât în curte cât și pe holurile școlii în permanență, în timpul pauzelor;
 • camere de supraveghere cu circuit intern;
 • contract cu firmă de pază care asigură paza și protecția pe tot parcursul programului (8:00- 17:00);

CONTACT:

 • tel. mobil:  secretariat  0745.437.388, 0753.227.285

                       director      0757.334.664