Oferta educațională

Grădinița cu P. P. Panda își desfășoară activitatea începând cu anul 2009 și a evoluat de-a lungul timpului, dezvoltându-se și crescând, ajungând ceea ce este astăzi Școala Primară Panda: care oferă servicii educaționale complexe la nivel de învățământ preșcolar și primar.Grădinița „Panda”, situată în Cartierul Zorilor, str. Mircea Eliade, nr. 30, Cluj-Napoca, este acreditată de către ARACIP prin Ordin MENCSnr. 6141 din 21.12.2016.

Motivați de idealuri și valori nobile încurajăm perseverența, altruismul și autodisciplina pentru integrarea într-o societate dinamică, în strânsă colaborare: părinți, copii, cadre didactice.

Tindem spre dezvoltarea unor servicii educaționale de cea mai înaltă calitate prin învățare stimulativă și creativă pentru dezvoltarea optimă a resurselor interioare ale fiecărui copil. Astfel, la Panda creștem copii și clădim principii de viață, prin responsabilizare și atitudine proactivă.

Perseverența – a fi consecvent să mergi mai departe, contrar dificultăților întâmpinate sau chiar a eșecurilor personale.

Atitudine proactivă -a fi hotărât, exersarea constantă a capacității de a lua decizii, de a-ți exprima puctul de vedere.

Noblețea – a fi mai bun, mai drept, mai vrednic.

Dezvoltaredezvoltarea unui puternic sentiment de sine, a respectului fata de ceilalti si a capacitatii de colaborare si ajutor reciproc.

Altruism – capacitatea de a oferi sau de a ajuta pe cineva fără a cere ceva în schimb.

Curajul – puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă, în ciuda presiunilor sau a ameninţărilor de ori ce fel.

Integritatea – a găsi, puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.

Respectul – a arăta consideraţie mai întâi faţă de sine, faţă de tot ceea ce poate însemna viaţa, faţă de aproapele nostru, faţă de autorităţi, faţă de proprietate privată si alte drepturi ale persoanei umane.

Responsabilitatea –a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.

 • pentru că sălile de clasă sunt personalizate, fiecare sală de clasă sau grupă desfăşurându-şi activitatea într-un spațiu special amenajat, respectând specificul de vârstă.
 • pentru că funcţionează în clădiri noi, cu dotări la standarde europene, cu sisteme de supraveghere video conectate la internet.
 • la grădiniță, grupele de copii sunt constituite după criteriul vârstei, conform nivelelor din învăţământul preşcolar.
 • pentru că numărul maxim de copii la grupă este 15-18, pentru clasele primare este de maxim 20 de elevi și pentru grupele de copii cu vârsta cuprinsă între 3 – 6 ani, de 12 pentru grupele de copii cu vârsta de sub 3 ani (în acest caz la grupă sunt 2 educatoare, simultan).
 • pentru că școala Panda asigură asistenţă medicală, efectuându-se triajul zilnic al copiilor la intrarea în instituție, nepermiţându-se accesul copiilor bolnavi.
 • pentru că se asigură consiliere psihologică şi personal calificat de îngrijire şi supraveghere.
 • pentru că mâncarea pe care copiii dumneavoastră o servesc în școală este pregătită de o firmă de catering care respectă cu stricteţe normele europene de igienă, iar meniul zilnic este atent alcătuit şi supravegheat de un medic nutriționist.

Grupele noastre

Începem de la cei mai mici

GRUPA LICURICILOR ~ pentru copii cu vârste cuprinse între 1,8 – 3 ani
GRUPA STELUȚELOR ~ pentru copii cu vârste cuprinse între 3 – 4 ani
GRUPA COMETELOR ~ pentru copii cu vârste cuprinse între 4 – 5 ani
GRUPA PLANETELOR ~ pentru copii cu vârste cuprinse între 5 – 6 ani

Și câteva detalii care ne definesc preșcolaritatea

În cadrul grădiniței se evită învăţarea mecanică, prin dezvoltarea gândirii şi deprinderea mecanismelor învăţării prin joc şi alte metode noi care s-au dovedit de succes.

Se asigură posibilitatea dezvoltării limbajului folosind activităţile zilnice, astfel încât copilul să fie capabil:

 • să-şi exprime și să își verbalizeze nevoile şi dorinţele cât și să-şi exprime sentimentele;
 • să-şi dezvolte creativitatea şi fantezia prin arte;să stabilească relaţii şi să participe la luarea hotărârilor;
 • să participe la un dialog, să asculte, să vorbească, să pună întrebări şi să dea răspunsuri;
 • să povestească întâmplări concrete şi abstracte.

Se insistă pe dezvoltarea competenţelor sociale determinând copilul să fie capabil:

 • să socializeze și să dezvolte prietenii.
 • să fie tolerant, respectuos şi deschis faţă de ceilalți.
 • să accepte sau să pună limite în colaborare, negociere sau rezolvarea conflictelor.
 • să hotărască reguli comune necesare interacţiunii dintre copii sau copii şi adulţi.

Se va pune accentul pe dezvoltarea psiho-motrică a copiilor, al cărei scop va fi acela de:

 • a ajuta la dezvoltarea motricii grosiere şi fine a copiilor;
 • a ajuta la dezvoltarea senzorială şi a integrării senzoriale a copiilor;
 • a da copiilor impresii pozitive legate de mişcare;
 • a ajuta la cunoaşterea posibilităţilor şi graniţelor propriului corp;
 • a fi capabili să se orienteze în spaţiu ţinând cont de ceilalţia creşte interesul copiilor pentru o dietă sănătoasă.

Se descoperă şi se dezvoltă abilităţile speciale ale fiecărui copil în cadrul orelor de sport, muzică, pictură, care fac parte din orarul școlii la nivel preșcolar.

În cadrul grădiniței orele de educație muzicală, pictură şi sport, sunt susţinute de profesori colaboratori, tocmai pentru a descoperi înclinaţiile acestora către unul dintre aceste domenii şi pentru ai sprijini ca ele să se transforme în performanţe.

Şcoala Panda luat ființă ca un demers firesc, după mulți ani în care activitatea Grădiniței Panda a fost încununată de succes.

Reprezintă mediul educațional ideal pentru cei care vor să urmeze cursurile unei scoli românești, ce are la bază Curriculum Național avizat de Ministerul Educației Naționale.

Școala Primară Panda

Sălile de clasă

cu mobilier adecvat vârstei și specificului activităților copiilor din ciclul primar numărul de elevi dintr-o clasă este de maxim 20 de elevi, calitatea actului didactic fiind potențață și pe fondul acestui număr restrâns de copii, ce permite acordarea unei atenții deosebite nevoilor fiecăruia.

Clasele pregătitoare

Clasa I

Clasa A II – A

Clasa A III – A

Clasa A IV – A

Comunicarea cu părinții

Comunicarea cu părinții este foarte importantă, stând la baza reușitei școlare a copiilor.

Părinții sunt informați permanent despre evoluția elevului și despre rezultatele sale școlare.

De asemenea, părinții sunt invitați periodic să participe la ședințele cu părinții, în cadrul cărora sunt dezbătute aspectele generale ce vor fi abordate în viitor.

Sunt încurajate intervențiile și genul de dezbatere interactivă a ideilor și propunerilor lansate.

Individual, sunt realizate și ședințe de consiliere parentală, în timpul cărora părinții pot afla detaliat cât mai multe despre activitatea propriului copil.

Motive pentru a alege Școala Panda

Folosim metode moderne și diverșificate, prin care reușim să aprofundăm ceea ce ne propunem să învățăm.
Mijloacele de învățământ folosite sunt moderne, adecvate nevoilor elevilor: videoproiector, calculatoare, acces la internet, mobilier ergonomic, manuale atent alese, avizate de Ministerul Educației.
Numărul mic, de maximum 20 copii în clasă, permite abordarea diferențiată a conținuturilor, Școala Panda reușind să promoveze învățarea centrată pe elev.
Începând cu clasa I, temele zilnice vor fi efectuate de către elevi în prezența unei învățătoare, în partea a doua a zilei.
Săptămânal desfășurăm cinci ore de limba engleză, comparativ cu o oră prevazută în planul cadru la limba modernă și un opțional de o oră la limba germană.
Activitățile în limba engleză sunt predate prin metode atractive de către profesori calificați cucertificat ce le atestăcompetențele pentru pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge.
Lucrăm intensiv prin lecții zilnice de speaking, listening, reading and writing, dar și prin jocuri interactive ce solicităcooperarea și relaționarea, dialogarea în contexte variate.
Notarea elevilor va avea învedere evoluția lor pe parcursul unui ciclu de învățare, nu doar prestația dintr-o anumită zi și de la o anumită oră.