PANDA - o soluţie alternativă de învăţământ şcolar şi preşcolar.

Grădiniţele și școala PANDA oferă un mediu educaţional bazat pe îmbinarea pedagogiei clasice cu metodele moderne pentru a asigura dezvoltarea optimă a fiecărui copil.

Aceasta se realizează din punct de vedere al potenţialului său și al competenţelor cheie necesare integrării sociale.


Cultivăm VALORI cu care ne identificăm:

Perseverenţa

a fi consecvent, a merge mai departe în ciuda dificultăţilor sau chiar a eşecurilor personale.

Autodisciplina

a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri

Nobleţea

a fi mai bun, mai drept, mai vrednic.

Democrația

promovarea unor valori, precum: libertatea, dreptatea și egalitatea.

Altruismul

capacitatea de a oferi sau a ajuta pe cineva, fără a cere ceva în schimb.


Credem cu tărie că:

MISIUNEA NOASTRA ESTE

aceea de a oferi premisele unei educaţii timpurii de calitate pentru copiii noştri, iar pentru a reuşi acest lucru, ne dedicăm lor în toate eforturile noastre.

EDUCAŢIA TIMPURIE ȘI

îndrumarea fiecărui copil în direcția dezvoltării potenţialului său unic, atât intelectual, social, fizic, cât şi emoţional.

O COPILĂRIE FERICITĂ

în care jocul, distracţia şi fantezia să modeleze în copiii noştri valorile morale cu care să păşească în viaţă.

De ce să vii la PANDA?

STANDARDE EUROPENE

Grădiniţele PANDA funcţionează în clădiri noi şi în condiţii de igienă impecabile, cu săli de clasă personalizate.

GRUPE DE VÂRSTĂ

Grupele sunt constituite după criteriul vârstei, și au în componență:
15-18 copii la grădiniță și 18-20 copii la școală.

LIVE VIDEO

Sistemele de supraveghere video conectate la internet, permit părinţilor urmărirea copiilor pe toată durata timpului pe care aceştia şi-l petrec în grădiniţă.

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Triajul copiilor este efectuat în fiecare dimineață de către asistenta medicală. Astfel, în cazul unor semne de boală se acționează în scopul protejării copilului dar și pentru siguranța colegilor săi.

INTEGRARE SENZORIALĂ

Din 6 în 6 luni, ergoterapeutul realizează un screening, prin care se monitorizează evoluția senzo-motrică a fiecărui copil.

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Permanenta evaluare și asistența psihologică, completate de o bună comunicare continuă cu părinții.