În data de 3 mai 2023 începe înscrierea copiilor în clasa pregătitoare. Înscrierile durează până pe 18 mai.

Începând cu 30 martie, școlile vor face publice informațiile care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității.

Informații precum:

• posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala;

• posibilitatea organizării programului Școala după școală;

• fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

Ce trebuie să facă părinții?

În perioada 03-18 mai, părinții completează cererea-tip de înscriere, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor.

Conform calendarului inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația școlilor care au un număr mare de solicitări de înscriere în clasa pregătitoare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.

Calendar înscriere clasa pregătitoare 2023 – surse

Pregătirea înscrierii în învățământul primar

30martie 2023: Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar.

3 aprilie 2023: Postarea pe site-ul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE/CMBRAE) a modelului de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie  – 31 decembrie 2023 inclusiv şi care:            

 • nu au frecventat grădiniţa;                   

  • s-au întors din străinătate.                  

 Afişarea programului de evaluare a copiilor la avizierul şi pe site-ul CJRAE/CMBRAE.

4 aprilie 2023: Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliu reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ.

Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/ pe site-ul acesteia, a listei documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor specifice de departajare și a procedurii privind constituirea formațiunilor de elevi.

5 aprilie – 26 aprilie 2023: Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

Pentru copiii care au frecventat grădinița:

• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate :

• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți  pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022)

• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;

• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;

• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;

• soluționarea, de către Comisia județeană/ a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar, (Comisia județeană/a municipiului București),a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

27 aprilie 2023: Transmiterea proceselor-verbale care cuprind listele cu numele copiilor și rezultatele evaluării, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz, de la unitățile de învățământ preșcolar sau CJRAE/CMBRAE, către comisiile județene/Comisia Municipiului București.

2 mai 2023: Reconfigurarea, acolo unde se impune, de către inspectoratele școlare, a circumscripțiilor școlare, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidență, potrivit documentului obținut de Edupedu.ro.

DISCLAIMER: Acesta este un document în lucru și poate suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *