GRUPA LICURICI (2-3 ani)

Este grupa care creează legatura între casă – grădiniță – familie.
Îi ajută pe antepreșcolari să se adapteze la programul grădiniței, să își formeze deprinderi și priceperi care să le asigure autonomia, să se adapteze la colectivitate.
Activitățile se desfășoară sub formă de joc. Captarea atenției este momentul esențial pentru motivarea copilului de a participa / de a se implica în activitate.

Grupa este coordonată de două cadre didactice.
Numărul max. de copii într-o grupă este 14.

GRUPA MICĂ STELUȚE (3-4 ani)

La nivelul grupei mici copiii se acomodează cu activitățile specifice grădiniței, regulile grupei, învață să își adapteze conduita comportamentală în funcție de diferite situații/evenimente sociale. Este vârsta la care își formează deprinderile de ascultare a unei povești, de a răspunde la întrebări, formează grupe după diferite criterii, fac cunoștință cu forme geometrice (cerc, pătrat), învață primele cifre.
Deprinderile practice se axează pe mototolire, rupere, lipire, înșirare, răsucire, șnuruire, realizare de lucrări din diferite materiale.
Educația muzicală și sportul sunt activități prezente în fiecare săptămână.
Activitățile se desfășoară sub formă de joc. Captarea atenției este momentul esențial pentru motivarea copilului de a participa / de a se implica în activitate.

GRUPA MIJLOCIE COMETE (4-5 ani)

La grupa mijlocie se pune accentul pe verbalizarea stărilor emoționale și stabilirea unui limbaj corect din punct de vedere fonetic și gramatical. Copiii își îmbogățesc cunoștințele despre natură, animale, mediul înconjurător, forme geometrice, cifre, poziții spațiale.
Încurajăm copiii să își exprime părerile, impresiile, să își motiveze alegerile făcute.
Deprinderile practice se axează pe mototolire, rupere, înșirare, îndoire, bobinare, rulare, răsucire, șnuruire, înnodare, tăiere, realizare de lucrări folosind diferite materiale din natură sau sintetice.
Educația muzicală și sportul sunt activități prezente în fiecare săptămână.
Activitățile se desfășoară sub formă de joc. Captarea atenției este momentul esențial pentru motivarea copilului de a participa / de a se implica în activitate.

GRUPA MARE PLANETE (5-6 ani)

Copiii de la grupa mare sunt pregătiți pentru a merge la școală. Ca urmare, obiectivele principale sunt axate pe exprimare corectă (descriere, povestire, recitare, formulare de propoziții etc.), însușirea literelor și sunetelor limbii române, localizarea poziției unui sunet într-un cuvânt, despărțirea cuvintelor în silabe, adunări și scăderi cu 1,2 elemente, alcătuire de probleme dupa imagine, creare de povești cu început dat etc.
Deprinderile practice se axează pe mototolire, rupere, înșirare, îndoire, bobinare, rulare, răsucire, șnuruire, înnodare, tăiere , festonare, împletire, coasere, realizare de lucrări folosind diferite materiale din natură sau sintetice.
Educația muzicală și sportul sunt activități prezente în fiecare săptămână.
Punem accentul pe dezvoltarea încrederii în propria personalitate, motivarea/argumentarea alegerilor făcute, încurajarea exprimării propriei păreri, împărtășirea experiențelor cu ceilalți și totodată cultivarea respectului față de membrii grupului, a conduitelor morale și de comportament pentru o cât mai bună integrare în viața socială.