În Grădinițele Panda este un mediu educațional bazat pe îmbinarea pedagogiei clasice cu metodele interactive de predare pentru a asigura dezvoltarea optimă a fiecărui copil: motrică, cognitivă, socio-emoțională.

Pentru copii, ne dorim să aibă o copilărie fericită în care jocul, distracția și creativitatea să se îmbine armonios, iar educația timpurie de calitate și îndrumarea atentă a cadrelor didactice să ajute fiecare copil să se dezvolte în concordanță cu potențialul său unic.

De ce să vii la Panda?

Stardarde Europene
Grădiniţele PANDA funcţionează în clădiri noi şi în condiţii de igienă impecabile, cu săli de clasă personalizate.
Grupe de vârstă
Grupele sunt constituite după criteriul vârstei, și au în componență:
15-18 copii la grădiniță și 18-20 copii la școală.
Live video
Sistemele de supraveghere video conectate la internet, permit părinţilor urmărirea copiilor pe toată durata timpului pe care aceştia şi-l petrec în
grădiniţă.

Asistență medicală
Triajul copiilor este efectuat în fiecare dimineață de către asistenta medicală. Astfel, în cazul unor semne de boală se acționează în scopul protejării copilului dar și pentru siguranța colegilor săi.
Integrare senzorială
În grădiniță sunt folosite metode de integrare senzorială care contribuie la o bună dezvoltare senzo-motrică a copiilor.
Consiliere psihologică
Permanenta evaluare și asistența psihologică, completate de o bună comunicare continuă cu părinții.

Oferta educaţională a Grădiniţelor Panda se bazează pe activităţi instructiv-educative orientate pe 3 domenii principale:

Domeniile experiențiale: includ activități instructiv-educative ce se desfășoară după Curriculum-ul Național:

Activități extracuriculare:

Activități de dezvoltare socio-emoțională

Concursuri
Spectacole
Vizite
Teatre de păpuşi
Excursii

Activități opționale

Limba engleză
Limba germană.

Domeniul ştiinţe (cunoaşterea mediului și activități matematice), Domeniul psiho-motric (activităţi sportive), Domeniul om şi societate (educaţie pentru societate + activitate practică), Domeniul estetic şi creativ (educaţie muzicală şi plastică), Domeniul limbă şi comunicare (educarea limbajului)

Activitățile de educație muzicală, sport și educație plastică
sunt desfășurate de profesori de specialitate.