În data de 11 aprilie au început înscrierile la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023.

Părinții trebuie să completeze o cerere tip și pe care trebuie să o depună sau trimite la școlile la care vor să-și înscrie copiii.

Cererea-tip cuprinde datele personale ale părintelui, datele personale ale copilului, datele de contact și date despre școala la care părinții solicită să fie înscris copilul.

„Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar”, conform metodologiei.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația pe propria răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021.

Completarea online va putea fi făcută pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, inscriere.edu.ro, document care va fi activat din 11 aprilie.

Copiii care nu împlinesc 6 ani până la 1 septembrie și care au mers la grădinița se pot înscrie în clasa pregătitoare, pe baza recomandării de la grădiniță: „În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.”.

Dosarul trebuie să conțină: – copii acte identitate; certificat naștere copil; cerere tip; Declarația pe propria răspundere că datele și informațiile din cererea-tip sunt corecte; adeverință medic familie/lista vaccinare; recomandare grădiniță(pt copiii care împlinesc 6 ani după 1 sept 2022)

Pentru mai multe informații adresați-vă unității școlare unde doriți să înscrieți copilul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *