ŞCOALA PANDA

Şcoala Primară Panda

a luat fiinţă ca un demers firesc, după mulţi ani în care activitatea Grădiniţelor Panda a fost încununată de succes.

Şcoala Panda reprezintă mediul educaţional ideal pentru cei care vor să urmeze cursurile unei şcoli româneşti, ce are la bază Curriculum Naţional avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Clasele

Numărul de elevi dintr-o clasă este de maxim 20, calitatea actului didactic fiind potenţată şi pe fondul acestui număr restrâns de copii, ce permite acordarea unei atenţii deosebite nevoilor fiecăruia.

Sălile de clasă

sunt concepute special, cu mobilier adecvat vârstei şi specificului activităţilor copiilor din ciclul primar.

COMUNICAREA CU PĂRINŢII

Ţinem o permanentă legătură cu părinţii şi acordăm acestei comunicări o importanță deosebită, ea fiind una dintre pietrele de temelie a reușitei școlare a copiilor.
Părinții sunt informați permanent despre evoluția elevului și despre rezultatele sale școlare.
De asemenea, părinții sunt invitați la începutul fiecărui semestru să participe la ședințele cu părinții, în cadrul cărora sunt dezbătute aspectele generale ce vor fi abordate pe viitor. Sunt încurajate dezbaterile şi exprimarea ideilor care conduc la o mai bună colaborare între şcoală şi familie.
Individual sunt realizate și ședințe de consiliere parentală, în timpul cărora părinții pot afla detaliat cât mai multe despre activitatea propriului copil.